• Plan de emprego Local 2016-2019
           

 

  • Axudas á promoción do emprego autónomo

 

    • Programa Principia
      “Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia)”.

“Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 24 de abril de 2018 (Programa Principia)”.